Objekt Delfin, Rovinj

Ojačanje stupova sa karbonima
Ojačanje ploče sa lamelama
Gravitaciono injektiranje i saniranje pukotina
Saniranje pogleda ploče reparaturnim mortom klase R4