Kvalitetu tvrtke Gradisan d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru projekt:

 

“Ulaganje u certificiranje tvrtke Gradisan”

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke Gradisan kroz uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka Gradisan je uložila u uvođenje normi ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Cilj istog je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješna provedba predmetnog ulaganja dovela je do (između ostalog):

  • Povećanja prihoda od prodaje.
  • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
  • Optimizacije 9 poslovnih procesa i povećanja produktivnosti.
  • Upravljanje i vođenje dokumentacije je transparentno i kvalitetno čime se smanjuju operativni troškovi te se osigurava plan sukcesije.
  • Primjenom korektivnih radnji i praćenjem nesukladnosti osigurava se eksternalizacija (samo) usluga vrhunske kvalitete čime se preveniraju nesukladnosti.
  • Tvrtka kontrolira sve otpadne materijale iz „proizvodnog“ procesa, osigurava njihovo zbrinjavanje pri čemu se proizvodnja papirnatog otpada smanjila.
  • Opasnost od ozljeda se svela na minimum te su se smanjili troškovi bolovanja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 410.250,00 HRK od kojih je 233.706,50 HRK bespovratno.
Razdoblje provedbe projekta je od 02.01.2019.-02.01.2020. godine.

Korisnik: Gradisan d.o.o.
Adresa: Goranska 24, 10 000 Zagreb
Kontakt osoba:

  • Alen Barišić, direktor
  • Broj telefona osobe za kontakt: +385 91 612 7925
  • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: abarisic@gradisan.hr

 

Kontakt relevantnih institucija:

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Gradisan d.o.o.

KONTAKT

info

Goranska 24, 10010 Zagreb

+385 91 6127 925

info@gradisan.hr

Načela poslovanja

Pravne informacije

OIB: 52225152809
MBS: 081066891 
Sud: Trgovački sud, Zagreb
Temeljni kapital: 20.000 HRK uplaćen u cijelosti 
IBAN: HR4724840081135017261
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb 
Direktor:
Alen Barišić